Header Image
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
watermark

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2567
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี (ที่ทำการแห่งใหม่)
โดยมีนางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 25,015