Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายสุธี ทองแย้ม

นายสุธี ทองแย้ม

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ

นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 (ด้านเศรษฐกิจ)

 

นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว

นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว
พาณิชย์จังหวัด

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 24,975