Header Image
ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภค บริโภค
watermark

     วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่ และอำเภอปากเกร็ด ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาผักสด และราคาก๊าซหุงต้ม จากการตรวจสอบพบว่า
     1.สถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาสินค้าโดยทั่วไปทรงตัว ไข่ไก่ทรงตัว ปริมาณสินค้ามีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ไม่พบพฤติกรรมในการกักตุนสินค้า ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน โดยราคาจำหน่ายสินค้าที่สำคัญ ๆ ดังนี้

       - น้ำมันปาล์มขวด ขนาด 1 ลิตร ราคา 47 - 48 บาท/ขวด (ห้างโมเดิร์นเทรด)

       - น้ำมันถั่วเหลืองขวด ขนาด 1 ลิตร ราคา 58 - 62 บาท/ขวด (ห้างโมเดิร์นเทรด)

       - ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคา 3.86 - 4.0 บาท/ฟอง ราคาทรงตัว
     2.สถานการณ์การจำหน่ายเนื้อหมู เนื้อไก่ ราคาทรงตัว เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาผักยังคงทรงตัว เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาที่สำรวจ พบว่า

       - หมูเนื้อแดง  ราคา 135 - 165 บาท/กก.

       - เนื้อสัน  ราคา 170 - 180 บาท/กก.

       - สะโพกไก่  ราคา 75 - 85 บาท/กก.

       - น่องไก่  ราคา 75 - 80 บาท/กก.

       - เนื้ออก  ราคา 80 - 85 บาท/กก.

       - มะนาว  ราคา 1 - 4 บาท/ลูก (ขึ้นอยู่กับขนาด)

       - ผักคะน้า  ราคา 35 - 40 บาท/กก.

       - ผักชี  ราคา 80 - 100 บาท/กก.

       - ต้นหอม  ราคา 70 - 80 บาท/กก.                 
      3.สถานการณ์ราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ขนาด 15 กก. ยังคงราคาจำหน่ายที่ 423 บาท ตามประกาศ กบง. โดยร้านมีการคิดค่าขนส่งตามระยะทาง ซึ่งภาพรวมยังคงจำหน่ายในราคาเดิม และมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน    
     ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและกำชับให้ร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้ารวมทั้งห้ามฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หรือจำหน่ายสินค้าราคาแพง โดยไม่มีเหตุอันควร


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 24,994