Header Image
ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม
watermark

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี
พร้อมด้วยนางวรัชชยา จันทร์กลั่น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
และนางอมร เทศประสิทธิ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 17 จังหวัด)
ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 24,987