Header Image
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
watermark

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี
มอบหมายให้ นางวรัชชยา จันทร์กลั่น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับบที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนพัฒนาปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมบอลลูน B ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ โดยมีนางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 24,964