Header Image
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูล “1 หน่วยงาน 1 ฐานข้อมูล”
watermark

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูล “1 หน่วยงาน 1 ฐานข้อมูล”
ครั้งที่ 2/2567 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
โดยมีนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
และนายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุม


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 25,000