Header Image
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน การฝึกอาชีพจังหวัดนนทบุรี
watermark

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับการพัฒนา
กำลังคนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
โดยมีนางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 24,983