Header Image
สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผักปลอดภัย จากเรือนจำกลางบางขวาง
watermark

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ดำเนินกิจกรรมจัดตลาดนัดสีเขียว ร่วมกับเรือนจำกลางบางขวาง
ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีนำผลผลิตผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ในราคายุติธรรม
ซึ่งเป็นผลผลิตในโครงการ “หนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์” โดยใช้พื้นที่ภายในเรือนจำกลางบางขวางเป็นแปลงปลูก
เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ให้มีรายได้ที่สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ต่อไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 25,021